Amista

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

O NÁS

Vážený partner,  

keď spoločnosť Amista s.r.o.  v roku 2011 vstupovala na trh práce, jej najväčším  želaním a cieľom  bolo presadiť sa medzi už existujúcimi firmami predovšetkým kvalitnou prácou, korektnými vzťahmi a hlavne dodržiavaním princípov slušnosti.  Za veľkú výhodu je možné považovať tú skutočnosť, že každý  člen  spoločnosti má vzdelanie v inej oblasti a to umožňuje poskytovať široký rozsah prác a služieb v oblasti prípravných prác v exteriéri a interiéri, výkonu sprostredkovateľských činností v oblasti obchodu a služieb, gastronómie, vykonávania upratovacích služieb pre domácnosti, vedenia účtovníctva pre právnické a fyzické osoby, prípravy kŕmnych zmesí atď.. Spomenuté sú iba hlavné okruhy našej činnosti, ktoré ešte zahŕňajú všetky služby, ktoré sú s týmito činnosťami spojené. Boli sme si vedomí, že vzhľadom na  presýtený trh práce, budeme musieť vyvinúť veľké úsilie, aby sme  presvedčili našich klientov, že  dôvera s akou sa na našu spoločnosť obrátia nebude sklamaná,   ale bude zároveň základom aj pre  našu ďalšiu  budúcu spoluprácu.
Dnes, môžeme konštatovať, že naše očakávania sa nám podarilo naplniť a vybudovali sme si, vďaka klientom, ktorí dôverovali našim schopnostiam a oslovili nás so svojimi požiadavkami, slušnú pozíciu na pracovnom trhu. Je to pre nás veľmi motivačné a hlavne zaväzujúce udržať si aj do budúcnosti dôveru súčasných, ale veríme, že aj nastávajúcich klientov, a preto sa budeme neustále snažiť prispôsobovať rozsah našich činností potrebám trhu, aby sme boli schopní uspokojiť aj toho najnáročnejšieho klienta.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky