Amista

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

VELKOOBCHOD

THERMOSHIELD - Energeticky úsporné náterové hmoty novej generácie

Nové technológie to majú na začiatku často ťažké. Keď sa v 19.storočí stavali prvé železnice, varovali "experti", že ľudské telo sa nemôže vyrovnať s rýchlosťou väčšou ako 30 km/h. S podobnými rozpakmi bol konfrontovaný taktiež ThermoShield.
Hlavne výrobci klasických farieb a izolačných hmôt sa samozrejme obávali novej technológie a postarali sa o veľa nie príliš objektívnych informácií v médiách.
Vedecké práce nezávislých výskumníkov ústavov týkajúcich sa transportu vlhkosti stavebnými dielmi, dokladujú princíp činnosti a opodstatnenosť technológie termokeramických membrán , ktorá sa v praxi osvedčuje už 20 rokov.
Výskumy ukazujú, že tradičný pohľad a metódy k tomu, aby realisticky zobrazili komplexné procesy dynamiky prenosu vlhkosti a tepla v budovách, už nestačí.
ThermoShield je v rovine aplikácií nových poznatkov do praxe veľký kus vpredu.


Základná charakteristika:
Termokeramické náterové hmoty na akrylátovej báze dostupné v mnohých farebných odtieňoch pripravené k okamžitému použitiu. Majú široké spektrum využitia najmä v stavebníctve. Je možné ich aplikovať na takmer všetky druhy podkladov ako v exteriéri tak v interiéri.
Zloženie
:
spojivo - vysoko elastická akrylátová živica, ktorá pôsobením UV žiarenia vytvára dvojitú sieťovú štruktúru
výplň - mikrokeramické duté guličky (vo vnútri obsahujúce inertný plyn)
farbivo - biela v podobe oxidu titaničitého, poprípade ďalšie farebné pigmenty
Špecifické vlastnosti
:
Plní funkciu tepelnej keramickej membrány - tzn., že náter je variabilne difúzne otvorený a zabraňuje vode a vzdušnej vlhkosti prenikaniu do podkladu, zároveň ale umožňuje jej odparenie, takže na podkladoch s absorbčnou a difúznou schopnosťou reguluje vlhkosť podkladu a tým zvyšuje tepelný odpor celej konštrukcie.
Má veľmi vysokú trvalú odrážavosť - späť do priestoru odráža 86% slnečného žiarenia. Dokázateľne znižuje náklady v zime na kúrenie a v lete na klimatizáciu - toto sa dá dokumentovať na základe osemnásťročných skúseností. Boli dokázané úspory na kúrenie 29%.
Princíp funkcie
:
Mikrokeramické guličky obsahujúce inertný plyn, majú nezanedbateľné tepelno-izolačné vlastnosti, ale predovšetkým zabezpečujú vysokú odrážavosť slnečného žiarenia. Vysoko elastická akrylátová živica v spojení s mikrokeramickými guličkami zamedzujú atmosferickej vode v prenikaní do podkladu, súčasne však pri poklese vzdušnej vlhkosti na bežnú úroveň umožňujú odparenie vodnej pary, ktorá je obsiahnutá v konštrukcii. Jedná sa o termokeramický krycí povlak, ktorý vďaka svojej "variabilnej vzdušnosti" pôsobí ako membrána, ktorá podporuje rýchle odparovanie nadmernej vlhkosti z podkladu (princíp GORE-TEX ). Znížením obsahu vlhkosti konštrukcie o iba 1% zvýšime izolačnú schopnosť stavebného materiálu o 10%!
Možnosti aplikácie
:
Vďaka svojej vysokej elasticite a priliehavosti je možná aplikácia na veľa rôznorodých povrchov vrátane väčšiny kovov, dreva, plastov, penovej hmoty, textílií, materiálov zo syntetických vlákien, betónu, starej aj novej omietky a niektorých predošlých náterových vrstiev. Vysoká elasticita zamedzuje vzniku termodynamicky zapríčinených trhlín, čo môžeme využiť pri nátere na seba naväzujúcich, avšak rozdielnych konštrukčných prvkov s rôznou tepelnou roztiažnosťou.
Aby hore uvedené všeobecné vlastnosti boli dodržané tam, kde je treba, vyrába sa ThermoShield v troch modifikáciách určených predovšetkým pre nasledujúce použitie:
ThermoShield Exterieur - farby určená na fasády
ThermoShield Interieur - farba do interiéru
ThermoShield TopShield - farba pre strešné nátery

Produkty POLIFOAM

Chemicky zosietená PE pena s uzavretou bunkovou štruktúrou vyrábaná bezpečnou technológiou bez obsahu freónu.

Špecifikácie:
Vynikajúca izolačná schopnosť, možnosť aplikácie v jednom aj ako kročajovú izoláciu,
odporúčaný teplotný rozsah použitia od -40 oC do + 90 oC,
vynikajúca parozábrana necitlivá na vlhkosť,
hmyz a hlodavce ju neobľubujú, odolnosť voči baktériám,
možnosť rôznych farebných vyhotovení,
dobrá priľnavosť rôznych materiálov (umelá hmota, hliníková fólia, textil a pod.) laminovaním
vyrábané bezpečnou technológiou bez freónu, materiál v celku neobsahuje škodlivé látky,
lepšie mechanické vlastnosti ako pri polyetyléne s nezosietenou bunkovou štruktúrou,
prostredníctvom ostrého noža prípadne nožníc je možné narezať, nastrihať materiál do požadovaných rozmerov, dobrá lepiaca schopnosť na kov ako aj dvoch materiálov k sebe.


Typy:
Normálne polyetylénové penové pásy POLIFOAM
Ťažko horľavé polyetylénové penové pásy POLIFOAM
Polyetylénové penové pásy POLIFOAM zabezpečené mechanickou ochranou (laminované kovovo naparenou fóliou )
Polyetylénové penové pásy POLIFOAM kašírované 50µ hliníkovou fóliou


Využitie v stavebníctve:
izolovanie potrubí
reflexné hliníkové penové pásy
pod potrubia podlahového vykurovania
penové pásy na izoláciu krokových a klepavých zvukov
parná a tepelná izolácia povál
profilové prvky
výplne dilatačných škár
penové pásy pod podlahové potery
hlukoizolácie medzipodlažia
hlukoizolácie stien
samolepiace tesniace pásky a pod.


Vzduchotechnika:
Záruka dlhotrvajúcej kvality:
Vhodnú výmenu vzduchu v našich obytných a pracovných priestoroch v každodennom živote zabezpečujú rôzne ventilačné jednotky, resp. klimatizačné zariadenia, ktoré udržiavajú vhodnú teplotu, čím vytvárajú príjemné prostredie, zabezpečujúce pocit fyzického a duševného komfortu.
Séria vyrábaných výrobkov aj v samolepiacich prevedeniach sa špeciálne vyvinuli na izoláciu vzduchotechnických potrubí, zohľadňujúc požiadavky trhu pre dlhodobú udržateľnosť tepelných a zvukoizolačných vlastností.
Jednotlivé typy izolačných materiálov POLIFOAM ponúkajú množstvo predností pre projektantov, investorov a realizačné firmy:

Štruktúra uzavretých buniek bez vlákien
Vynikajúca parozábrana necitlivá na vlhkosť
Postupom času nemenná hodnota ?
Vynikajúce hodnoty µ (2000/1200/65000) z ávislé od typu
Stupeň horľavosti Bs1d0
Nekvapaľnosť počas horenia
V prípade vznietenia mierne dymenie
Počas dymenia nevzniká toxický chlórový dym
Neobsahuje chlór a preto nehrozí nebezpečenstvo kontaktnej korózie
Neobsahuje formaldehyd, preto je neškodný na zdravie
Výrazná schopnosť tlmenia hluku
Odolný voči plesniam a baktériám
Hmyz a hlodavce ho neobľubujú
Jednoduché čistenie
Ľahká aplikácia samolepiacich typov
Vynikajúci pomer ceny a hodnoty vďaka priaznivým vlastnostiam


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky